นักทำอาหารมือใหม่ควรรู้ วิธีทำอาหารแบบต่าง ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ต่างกัน

ก่อนที่คุณจะทำอาหาร มีวิธีการปรุงอาหารที่สำคัญที่คุณต้องรู้ และทำความเข้าใจให้กระจ่างเสียก่อน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่… การปรุงด้วยความร้อนแห้งและการปรุงด้วยความร้อนชื้น วิธีการปรุงอาหารด้วยความร้อนแห้งนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ ส่วนวิธีการปรุงด้วยความร้อนชื้น จะต้องใช้ของเหลวเข้ามามีส่วนร่วมในการปรุงอาหาร ดังที่เรานำความรู้ดี ๆ มานำเสนอ ดังนี้… 10 วิธีการปรุงอาหารที่ให้ผลลัพธ์ต่างกัน 1. การย่าง การย่าง เป็นวิธีการปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนให้ส่งผ่านไปยังอาหารโดยตรง อาหารจะสัมผัสกับเปลวไฟ และแหล่งความร้อนมาจากถ่านที่อยู่ใต้ตะแกรง โดยคุณสามารถย่างอาหารบนเปลวไฟหรือย่างบนกระทะย่างก็ได้ ซึ่งมักจะมีเส้นไหม้เกรียมปรากฏอยู่ เป็นลวดลายสวยงาม 

Read More